Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII

Thứ hai, 17/02/2014 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 240/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII về việc “Đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột để trở thành đô thị trung tâm Tây Nguyên”.

Việc xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đã được nêu tại Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị, cụ thể: “Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương hướng xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2020 theo các bước: Trước mắt xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk; tập trung đầu tư phát triển lên quy mô cấp vùng trên một số lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, y tế, thể dục thể thao; phấn đấu trước năm 2020 trở thành đô thị trung tâm mang đặc sắc riêng của vùng Tây Nguyên”. Bộ Chính trị cũng đã giao tỉnh Đắk Lắk triển khai 04 nhóm nhiệm vụ để thực hiện phương hướng như trên, đồng thời cơ bản đồng ý với các ý kiến kiến nghị của Ban thường vụ tỉnh Đắk Lắk về một số cơ chế chính sách ưu tiên đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk (Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 08/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn địa phương lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tổ chức thẩm định Hồ sơ đồ án. Bộ Xây dựng đã có văn bản thẩm định số 755/BXD-KTQH ngày 15/5/2012 gửi UBND tỉnh Đắk Lắk để hoàn thiện đồ án.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013-2020. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2647/BXD-QHKT ngày 11/12/2013 góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quyết định được ban hành, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, tạo điều kiện phát triển Vùng Tây Nguyên nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng tổ chức thực hiện rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, xây dựng chương trình phát triển đô thị làm cơ sở để đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, thực hiện tầm nhìn và định hướng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột theo Quy hoạch chung được duyệt. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để tiếp tục kêu gọi các nguồn vốn đầu tư cho Thành phố Buôn Ma Thuột.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 240/BXD-PTĐT.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)