Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đăk Lăk gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ tư, 11/12/2013 09:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/12, Bộ Xây dựng đã có công văn2630/BXD-KTXD trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh Đăk Lăk gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm ban hành định mức dự toán trong lĩnh vực công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung) để làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư theo quy định”.

Hiện nay Bộ Xây dựng đang sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức dịch vụ công ích đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 40/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội, Bộ Xây dựng đã gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, lấy ý kiến về dự thảo các định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị, định mức dự toán sản xuất nước sạch, định mức dự toán công đoạn truyền dẫn và phân phối nước sạch… Cụ thể như sau:

1. Đối với định mức cho công tác sản xuất nước sạch, truyền dẫn và phân phối nước sạch: Qua tổng kết, đánh giá ở một số công ty cấp nước các địa phương, định mức tiêu hao của một số vật tư, vật liệu trong quá trình sản xuất vẫn tương đối phù hợp (như phèn, clo, vôi và hóa chất…), một số tiêu hao khác cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và quy trình sản xuất hiện nay (như điện năng, nhân công…). Sau khi rà soát lại hệ thống định mức đã có trên cơ sở số liệu thực tế của một số địa phương, kết hợp lấy ý kiến chuyên gia, Bộ Xây dựng dự kiến ban hành trong năm 2013.

2. Đối với định mức cho công tác sản xuất duy trì dịch vụ thoát nước; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; duy trì cây xanh và chiếu sáng đô thị:

Bộ Xây dựng đã nhận được 87 ý kiến góp ý từ 28 cơ quan, đơn vị có liên quan cho hệ thống các định mức này. Rất ít các ý kiến của địa phương có phản ánh về trị số định mức, đa số các ý kiến đề nghị bổ sung những định mức còn thiếu và làm rõ nội dung, thành phần công việc.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại hệ thống định mức đã có trên cơ sở số liệu thực tế của một số địa phương đã điều chỉnh định mức và từ thực tế thực hiện, kết hợp với phương pháp nghiên cứu chuyên gia, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ điều chỉnh 210 định mức/321 định mức đã có, bổ sung định mức cho 16 loại công tác và ban hành trong năm 2013.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2630/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)