Công đoàn Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ ba, 09/05/2023 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/5/2023, Công đoàn Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có Ban Giám đốc cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Thông tin. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đại hội Công đoàn
Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, đến tháng 4/2023, Công đoàn Trung tâm Thông tin có 6 tổ công đoàn trực thuộc, với 29 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, được sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy, sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, Công đoàn Trung tâm Thông tin đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, đổi mới trong hoạt động công đoàn, động viên cán bộ, viên chức đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua đó đóng góp vào thành tích chung của Bộ Xây dựng.

Giai đoạn 2019 - 2023, Chính phủ đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao, Trung tâm Thông tin đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, hàng năm về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng; tích cực thiết lập, quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý hồ sơ, công việc của ngành Xây dựng. Những nhiệm vụ chức năng về thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật ngành Xây dựng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, hoạt động Thư viện cũng đạt được những kết quả quan trọng.

Hàng năm, Công đoàn Công đoàn Trung tâm Thông tin luôn tích cực phát động và vận động cán bộ, viên chức tham gia các phong trào thi đua như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...; thực hiện tốt sự phân công của Công đoàn cấp trên, phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, năm 2022, tập thể Công đoàn Trung tâm Thông tin và 1 cá nhân vinh dự được Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen; 1 Tổ công đoàn, 2 cá nhân được Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng Giấy khen. Tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cho Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2023.


Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin tặng hoa chúc
mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Mai Quốc Trường - Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023 được Đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2023 - 2028, với 100% đại biểu tán thành. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, với 100% đại biểu có mặt tán thành.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã đạt được; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phấn đấu, phát huy mạnh mẽ những kết quả của kỳ qua, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các tổ công đoàn, tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động; phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu tổ chức Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đ
ồng chí Nguyễn Thị Kim Liên tặng Bằng Khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng cho Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Kết thúc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Mai Quốc Trường cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, góp ý tại Đại hội, đẩy mạnh và phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu triển khai tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu được nêu ra tại Nghị quyết Đại hội cũng như các chương trình, kế hoạch do Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đề ra.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)