Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ ba, 09/08/2022 17:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/8/2022, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng; đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng cùng các đại biểu là những đoàn viên ưu tú của 33 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027,  đồng chí Bùi Chí Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng là tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng có 33 cơ sở đoàn trực thuộc với 2.650 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm, định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã nỗ lực phát huy những thuận lợi sẵn có, không ngừng chuyển hóa những khó khăn, thách thức đặt ra thành các nội dung, yêu cầu trong công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên.


Đồng chí Bùi Chí Hiếu trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Xây dựng; Nghị quyết của Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Đại hội Đoàn Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cũng đẩy mạnh triển khai, thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tới các cơ sở đoàn trực thuộc, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của đoàn viên; tham gia đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị tại các ban, đơn vị.

Kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và các cơ sở Đoàn đã hoàn thành 08/08 chỉ tiêu đề ra: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước; 100% các đoàn trực thuộc triển khai phong trào Ba trách nhiệm, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Thanh niên tình nguyện phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; 100% cơ sở đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề 02 lần/năm. Có hơn 120 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng, trong số đó 76 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, do xu hướng tinh giản biên chế gắn với đề án vị trí việc làm dẫn đến số lượng các cơ sở Đoàn và đoàn viên giảm, ảnh hưởng tới tâm tư, đời sống của đoàn viên...

Nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đề ra nhiều giải pháp; xác định rõ mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên cấp trên; có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên cơ quan đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nói riêng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nói chung.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, đáng chú ý là các mục tiêu: phấn đấu hằng năm 70% đoàn viên ưu tú được giới thiệu xem xét kết nạp Đảng; phấn đấu thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên cấp Khối, 30 công trình thanh niên cấp Bộ, 150 công trình cấp cơ sở; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động trong Bộ Xây dựng tham gia hiến khoảng 1.000 đơn vị máu; phấn đấu thực hiện được 30 căn nhà tình nghĩa, xã hội tại các tỉnh khó  khăn trong nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng trong công tác điều hành, triển khai hoạt động phong trào đối với các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng đánh giá cao Đoàn Bộ trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng và Đoàn khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, cơ cấu nhân sự giữa các đơn vị.


Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ khóa IX ra mắt Đại hội

Để triển khai và thực hiện hiệu quả những phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nhiệm kỳ mới cần tập trung chú trọng đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục lối sống, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tham gia vào công tác quản lý Nhà nước và nghiên cứu khoa học; quan tâm công tác đào tạo đội ngũ trẻ; phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Toàn cảnh Đại hội

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo tổng kết và tham luận tại Đại hội. Đánh giá cao sự đóng góp của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng trong phong trào chung của Đoàn Khối, đồng chí Bùi Hoàng Tùng nhấn mạnh: ở mỗi mặt công tác, tuổi trẻ Bộ Xây dựng đều có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức, từ đó góp phần triển khai các hoạt động phong trào có hiệu quả, thiết thực. Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Hoàng Tùng đề nghị Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng khóa mới cần tiếp tục bám sát những chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, tổ chức Đoàn cấp trên để vừa triển khai tốt công tác phong trào, vừa đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đang công tác; chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cách mạng, lồng ghép hài hòa các hoạt động giáo dục truyền thống qua các ngày lễ lớn của đất nước; quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của Đảng viên trong sinh hoạt Đoàn; tạo môi trường năng động để đoàn viên học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban chấp hành Đoàn thành niên Bộ Xây dựng đã bầu 7 đồng chí tham gia vào Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Diệu Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng khóa VIII, Bí thư Chi đoàn Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)