Nghiệm thu các đề tài do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ năm, 06/05/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 6/5/2021, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá  nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học - “Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình”, mã số RD 114-18, và  “Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão”, mã số RD 115-18. TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

Cả hai đề tài đều được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST), do TS. Vũ Thành Trung làm chủ nhiệm.

Về đề tài thứ nhất, TS.Vũ Thành Trung cho biết: hàng năm, các cơn bão đã gây ra nhiều thiệt hại về người và nhà cửa. Do đó, công tác tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình là rất cần thiết, nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại do gió bão gây ra. Một số phim và tài liệu tuyên truyền về nội dung này đã được các cơ quan như Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các Đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương xây dựng và phổ biến. Tuy nhiên, các tài liệu này đã lâu (khoảng hơn 10 năm), thông tin thiếu cập nhật, chưa sinh động. Nhằm khắc phục vấn đề này, Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho IBST thực hiện đề tài.

Mục tiêu của đề tài là thực hiện các nội dung sử dụng cho thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình ở Việt Nam, bao gồm các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình khi có gió, bão.

Nội dung nghiên cứu của đề tài là các giải pháp phòng chống gió bão cho nhà và công trình; tác động của gió bão lên nhà và công trình; các giải pháp phòng chống, gia cường. Từ đó xây dựng một đoạn phim phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và tài liệu hướng dẫn về các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình khi chịu gió, bão. Các nghiên cứu tập trung vào đối tượng dễ bị tổn thương do tác động của gió và thường xuyên bị hư hỏng (gồm công trình - nhà và vật dụng phục vụ đời sống người dân), một số hư hỏng điển hình do gió, bão.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài đã tổng hợp các thông tin chung về gió bão và ảnh hưởng của gió bão lên công trình xây dựng ở Việt Nam; đưa ra tài liệu về các giải pháp kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà ở và công trình xây dựng. Đoạn phim phục vụ thông tin tuyên truyền được thể hiện dưới định dạng 3D với cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có tính thực tiễn.

Đề tài “Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão” có nội dung phân loại nhà ở an toàn (nhà ở riêng lẻ) chịu gió, bão ở Việt Nam, nhằm có kế hoạch ứng phó với bão (trú ẩn, gia cố gia cường nhà hoặc di dân).

Liên quan đến nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 về “Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão”, trong đó hướng dẫn tạm thời nhà an toàn theo các cấp bão tập trung vào đối tượng nhà ở của người dân. Tuy nhiên, qua một thời gian áp dụng, văn bản này bộc lộ một số điểm chưa phù hợp: các quy định về phân loại còn chung chung, không có các hình ảnh minh họa khiến khó áp dụng trong thực tế cũng như trong công tác quản lý. Chính vì vậy, đề tài rất cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn.

 Đề tài tìm hiểu việc phân loại nhà ở, nhà ở an toàn theo các quy định trong Luật xây dựng, Thông tư 03/TT-BXD và các tài liệu khác, qua đó đề xuất phân loại nhà ở an toàn chịu gió bão, tiêu chí nhận diện nhà an toàn/ không an toàn và Hướng dẫn an toàn nhà ở theo cấp bão. Việc phân loại tập trung vào đối tượng nhà ở của dân cư và cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương do tác động của gió bão.

Hai ủy viên phản biện là PGS.TS Trần Chủng (Nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng) và PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn (Khoa Xây dựng, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) cùng các chuyên gia đã có một số ý kiến góp ý trao đổi với nhóm nghiên cứu, chủ yếu về các đề xuất phân loại nhà an toàn, tiêu chí nhận diện… nhằm hoàn thiện sản phẩm đề tài.

Cả hai đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, với kết quả đều đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)