Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 764 thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và kiểm định

Thứ sáu, 24/12/2021 15:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 277/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và kiểm định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Khu phố 8 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

Mã số thuế: 0103420486

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu phố 8 - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 764

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 764 gồm: Thử nghiệm xi măng, chất dẻo, chát kết dính; Thử nghiệm vật liệu cho bê tông, bê tông xi măng, bê tông nhựa; Thử nghiệm gỗ, kính, vật liệu bảo ôn, ống nhựa, cừ bản nhựa, gỗ; Thử nghiệm sơn, vải địa, ô địa, đất, kim loại.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 845/GCN-BXD, ngày 07/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày 06/12/2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_277-GCN-BXD_23122021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 277/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)