Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1308 thuộc Công ty Cổ phần thiết kế kiểm định xây dựng Trí Việt - Gia Lai

Thứ tư, 23/06/2021 02:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 123/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thiết kế kiểm định xây dựng Trí Việt - Gia Lai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5900957496

Địa chỉ: 16/30 Phan Kế Bính, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 16/30 Phan Kế Bính, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1308

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1308 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp tới ngày 04/4/2024 và thay thế Giấy chứng nhận số 280/GCN-BXD ngày 04/4/2019 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 123/GCN-BXD

Mã số thuế: 5900957496

Địa chỉ: 16/30 Phan Kế Bính, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 16/30 Phan Kế Bính, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1308

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1308 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Kiểm tra vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp tới ngày 04/4/2024 và thay thế Giấy chứng nhận số 280/GCN-BXD ngày 04/4/2019 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_123-GCN-BXD_22062021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 123/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)