Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 789 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Miền Đông

Thứ năm, 01/07/2021 09:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 131/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Miền Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Đường 11, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: 3501322677

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường 11, ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 789

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 789 gồm: Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 559/GCN-BXD ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/5/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_131-GCN-BXD_30062021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 131/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)