Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1722 thuộc Công ty TNHH địa chất nền móng GEOTOP Việt Nam

Thứ ba, 01/06/2021 09:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/05/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 96/GCN-BXD về việc Công ty TNHH địa chất nền móng GEOTOP Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 80/23 Đường Bình Chiểu, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313786078

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phân tích địa chất - địa kỹ thuật khoa học tự nhiên

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: 80/23 Đường Bình Chiểu, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1722

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1722 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng, clanhke xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp BT và BT nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit; Thử nghiệm bê tông nhựa; Kiểm tra kim loại, hàn, cáp; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 308/GCN-BXD ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_96-GCN-BXD_31052021_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 96/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)