Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hướng dẫn xác định cấp các loại kết cấu đường ống/cống theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD

Theo quy định tại Phụ lục 2 - Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng), Mục 2.10: Đối với đường ống/cống có tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

Cho tôi được hỏi, tổng chiều dài ở đây được hiểu là tổng chiều dài của tất cả các loại ống/cống trong 1 dự án (như D350, D600, D800,....D2000...), hay được hiểu là tổng chiều dài của 1 loại cống trong dự án (như trong ví dụ 2 của phụ lục hướng dẫn: Hệ thống cống thoát nước thải: Ống có đường kính trong D = 450 mm, dài 900 m thì được hạ xuống 1 cấp thành cấp IV).

Lê Quang Huy (lequanghuy0610@gmail.com) -

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có phải sát hạch kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn nữa không?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tôi sắp hết hạn, khi nào thì tôi phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề và tôi có phải sát hạch kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn nữa không?

Nguyễn Trọng Hùng (hungnt2811@gmail.com) -

Về thực hiện Nghị định 15 và Nghị định 06

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định trong quá trình thực hiện có chưa rõ về một số nội dung rất mong Bộ Xây dựng hướng dẫn, cụ thể như sau:

Câu hỏi số 1: Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng gồm 5 hạng mục, trong đó đã triển khai thi công 2 hạng mục nhưng do yếu tố khách quan có 1 hạng mục không thể triển khai nên phải điều chỉnh cắt giảm hạng mục và giảm tổng mức đầu tư xuống 80 tỷ đồng.

Vậy xin được hỏi sau khi cắt giảm tổng mức đầu tư thì 3 hạng mục độc lập còn lại của dự án có được tra lại hệ số chi phí quản lý dự án trên cơ sở tổng mức 80 tỷ đồng không?

Câu hỏi số 2: Đối với phần giám sát tác giả theo Điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì xin được hỏi là chi phí giám sát tác giả 10% được trả lại cho đơn vị tư vấn sau khi công trình thi công hoàn thành lấy theo ngày kết thúc trong nhật ký thi công hay sau khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng?

Câu hỏi số 3: Theo quy định tại Điều 34, Mục 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định: “Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế xây dựng nếu đạt yêu cầu”.

Với quy định nêu trên thì có 2 quan điểm hiểu như sau:

- Quan điểm 1: Sau khi thiết kế được phê duyệt

+ Bước 1: Chủ đầu tư và tư vấn lập biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế;

+ Bước 2: Sau đó trên cơ sở biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư ra thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

- Quan điểm 2: Ngược lại với quan điểm 1, sau khi thiết kế được phê duyệt

+ Bước 1: Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng;

+ Bước 2: Căn cứ vào thông báo chấp thuận nghiệm thu, chủ đầu tư và tư vấn lập biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế.

Vậy xin làm rõ quan điểm nào là đúng?

Phạm Thị Ngọc Hà (ngochapham116@yahoo.com) -

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp. Như vậy cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình đường dây và trạm biến áp hạng II thì Sở xây dựng hay Sở Công Thương cấp ?

Nguyễn Hoàng Hải (haihoangnguyen78@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn

Tôi tốt nghiệp Đại học thủy lợi Hà Nội được cấp Bằng Kỷ sư ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình vào năm 2013. Đến nay tôi có gia hạn Chứng chỉ hành nghề tại Sở xây dựng Đăk Lăk thì được trả lời là không công nhận tôi là kỹ sư thủy lợi mà chỉ công nhận trình độ Kỹ thuật xây dựng công trình và không đồng ý gia hạn chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn. Mặc dù đã cung cấp bảng điểm, Quyết định công nhận tốt nghiệp theo yêu cầu. Vậy cho tôi hỏi với tình trạng này thì tôi liên hệ với đơn vị nào để giải quyết?

Mai Thành Long (mailongstk@gmail.com) -

Hợp đồng xây dựng

Đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Hợp đồng ký năm 2016 Tiến độ 4 tháng, đến tháng 11/2017 khối lượng thi công đạt 60% chậm tiến độ do không GPMB thi công được Từ tháng 12/2017 đến 9/2022 tạm dừng thi công, vì không mặt bằng thi công và đến tháng 10/2022 có mặt bằng thi công. Vậy xin cơ quan chuyên môn chuyên môn cho hỏi: Phần khối lượng còn lại của hợp đồng có được điều chỉnh giá Vật liệu, nhân công và máy thi công không (Vì lỗi kéo dài thời gian thi công do không có mặt bằng thi công, không phải lỗi của nhà thầu)

Công ty Cp xây dựng và thương mại 648 (congty648@gmail.com) -