Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp (tự đảm bảo một phần chi thường xuyên). Đơn vị tôi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà trung tâm hành chính của tỉnh (bao gồm bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh, lễ tân, bảo vệ....). Hiện nay, UBND tỉnh giao đơn vị lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà (bao gồm bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh, lễ tân, bảo vệ...., những định mức này chưa có và chưa được công bố), trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị tôi không có nhân sự có năng lực và kinh nghiệm để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nêu trên. Đơn vị tôi kiến nghị UBND tỉnh cho phép thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc xây dựng định mức trên, nguồn kinh phí thuê: Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khi trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện thuê tư vấn lập định mức, thì Sở Tài chính đang lúng túng vì chưa có cơ sở cho phép thuê tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Vậy xin hỏi: đơn vị tôi có được thuê đơn vị tư vấn lập định mức kinh tế kỹ thuật và lấy nguồn vốn ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí thuê tư vấn không? 

Vũ Toàn (ngoctoan.tht@gmail.com) -

Chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát thi công

Năm 2020 đơn vị tôi triển khai thực hiện 01 dự án tại xã khu vực III của tỉnh (theo quyết định của Chính phủ). Dự án được Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt, trong có chi phí quản lý dự án điều chỉnh với hệ số k=1,35 (áp dụng điểm 3 điều 5 thông tư số 16/2019/TT-BXD - dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - xã khu vực III); Chi phí giám sát điều chỉnh hệ số k=1,2 (áp dụng điểm điểm 5, phần VII, phụ lục số 02 thông tư số 16/2019/TT-BXD). Nay dự án đã hoàn thành đơn vị tôi trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trong quá trình thẩm tra Sở tài chính có yêu cầu đơn vị phải xác minh dự án nêu trên có đi qua địa bàn các Bản đặc biệt khó khăn không. Vậy tôi xin được hỏi quý Bộ đối với dự án trên được triển khai tại xã khu vực III - là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn rồi thì có phải xác định dự án tại Bản đặc biệt khó khăn không để được hưởng các hệ số điều chỉnh đối với chi phí QLDA và chi phí giám sát

Trần Văn Quân (quantv1977@gmail.com) -

Xác định chi phí thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp

Theo điểm 3.2 mục 3 chương II, phần II Định mức chi phí của Thông tư 12/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định: Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.4 đến bảng 2.13) nhân với chi phí xây dựng (chưa VAT) của từng công trình (tương ứng với từng loại, cấp công trình). Theo đó, Công trình xây dựng đường dây và trạm biến áp. Trong đó: Chi phí xây dựng TBA là 15 tỷ, Chi phí xây dựng phần đường dây là 25 tỷ. Câu hỏi: khi xác định chi phí thiết kế BVTC (thiết kế 02 bước) thì Định mức chi phí thiết kế tại bảng 2.5 được nội suy theo Tổng chi phí xây dựng TBA và đường dây (là 15+25 = 40 tỷ) hay được xác định bằng cách nội suy từng loại: Định mức chi phí thiết kế phần TBA nội suy theo GxdTBA 15 tỷ và Định mức chi phí thiết kế phần Đường dây theo GxdĐD 25 tỷ.

Nguyễn Xuân Vương (vuongnxdnpc@gmail.com) -

Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

Chung cư chúng tôi hiện mới đi vào hoạt động 3 năm. Trước kia chủ đầu tư chỉ làm camera quan sát trong thang máy và sảnh chung cư, bây giờ Ban quản trị thấy cần lắp thêm mới camera các hành lang các tầng chung cư. Nguồn tiền lấy từ quỹ bảo trì. Như vậy có đúng quy định và có được phép không?

Trương Mạnh Quang (truongmanhquang@gmail.com) -

Phân loại công trình quốc phòng an ninh

Đối với Nhà đối ngoại thuộc doanh trại quân đội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, không phải vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quản lý thì các công trình này được phân loại là công trình dân dụng hay công trình quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP?

Nguyen Long Hai (nguyenlonghaikdsxd@gmail.com) -

Áp dụng định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Tôi xin hỏi, khi thực hiện công tác khảo sát đo vẽ tuyến đường dây 22 kV hoặc 35 kV (trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 0,4 kV - phục vụ thiết kế kỹ thuật) đối với công trình di dời, cải tạo, nâng cấp có được áp dụng theo định mức được nhân với hệ số k = 0,3 (mã hiệu CH.21100) được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng không?

Nguyễn Hoàng Tú (thuhoangtu@gmail.com) -