Quy định lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình duy tu thuộc sản phẩm dịch vụ công ích

Ngày cập nhật: 15/03/2023

Hỏi: (Võ Công Bảo - vocongbao@gmail.com)

Tôi xin hỏi về việc quy định có bắt buộc phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình duy tu thuộc sản phẩm dịch vụ công ích hay không? Cụ thể: Công trình duy tu thuộc sản phẩm dịch vụ công ích trên toàn địa bàn quận, huyện (gồm nhiều công trình duy tu, sửa chữa hẻm nhỏ hoặc nạo vét các đoạn thoát nước của nhiều tuyến hẻm nhỏ trên địa bàn của cả quận, huyện) khi chuẩn bị đầu tư, ngoài công tác lập dự toán, bản vẽ thi công thì còn có quy định bắt buộc phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hay không? Quy định cụ thể tại đâu? Và nếu lập thì có cần phải lập chi tiết cho từng công trình nhỏ hay không hay chỉ cần lập chung cho toàn bộ?

Trả lời:

-Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng