Kiên Giang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(24/11/2023)

Năm 2022, lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh Kiên Giang đạt 9,63/13,5 điểm, xếp vị trí thứ 51/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 6 bậc so năm 2021 và đứng vị trí thứ 10/13 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tăng 2 bậc so với năm 2021.

Tìm theo ngày :