Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh(04/10/2022)

UBND TPHCM đã có văn bản về triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

Tìm theo ngày :