Doanh nghiệp Việt sẵn sàng chuyển đổi số toàn diện(10/04/2024)

Tại Việt Nam, công nghệ số và chuyển đổi số được kỳ vọng là động lực thúc đẩy sự thành công của việc chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh.

12345...28
Tìm theo ngày :