Diễn đàn Horasis châu Á 2023: Chuẩn bị nhân lực cho thách thức Chuyển đổi Số(05/12/2023)

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp Lần thứ Tư đang là động lực quyết định cho sự phát triển toàn cầu, Bình Dương đứng trước việc tiếp cận Chuyển đổi Số đang vào giai đoạn thực chất nhất.

12345...25
Tìm theo ngày :