Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 19 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây(20/07/2023)

Ngày 20/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 745/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 19 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm :

Tìm theo ngày :