Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Viện Vật liệu xây dựng(05/01/2024)

Ngày 05/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 11/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Viện Vật liệu xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022, gồm:

Tìm theo ngày :