Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 50 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị(05/07/2022)

Ngày 05/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 581/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 50 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

Tìm theo ngày :