Trần Thị Khánh Toàn - cô gái Vàng của VICEM Tam Điệp(22/04/2021)

Không chỉ nhạy bén trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liên tiếp, có nhiều sáng kiến làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng, ThS. Trần Thị Khánh Toàn còn đặc biệt tích cực trong các hoạt động phong trào đoàn thể của công ty. Cô chính là người khởi xướng nhiều phong trào thể thao của VICEM Tam Điệp như bóng đá nữ, đi xe đạp... Với những đóng góp quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đoàn thể, Trần Thị Khánh Toàn được nhiều người yêu mến và coi là cô gái Vàng của VICEM Tam Điệp.

Tìm theo ngày :