Công nghiệp 4.0: Quản trị doanh nghiệp cần tăng theo cấp số nhân(20/09/2019)

Doanh nghiệp cần đặt ra một chiến lược dài hạn để giữ vững lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu thời đại 4.0.

Tìm theo ngày :