Quảng Trị: Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử(19/12/2019)

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử được coi là bước đột phá quan trọng trong cải cách hành chính (CCHC). Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện như thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông là một trong những giải pháp kĩ thuật được quan tâm đầu tư đã mang lại hiệu quả cao trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Tìm theo ngày :