Đô thị 4.0(29/04/2020)

Đô thị thông minh thế hệ mới bắt buộc phải dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, hệ sinh thái IoT và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tìm theo ngày :