Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(22/11/2022)

Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo 182/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :