Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(29/12/2021)

Ngày 29/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 121/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :