Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận cho Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định chất lượng xây dựng công trình(03/12/2021)

Ngày 29/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1289/QĐ-BXD về việc chỉ định Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định chất lượng xây dựng công trình có trụ sở tại số 34 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Thực hiện việc chứng nhận/thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD, gồm:

Tìm theo ngày :