Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm chất lượng AQCERT(22/07/2021)

Ngày 22/7/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 150/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm chất lượng AQCERT.

Tìm theo ngày :