Hướng dẫn áp dụng QCVN về An toàn cháy cho nhà và công trình(26/01/2024)

Bộ Xây dựng nhận công văn 15/2024/CV-HBI ngày 18/01/2024 của Công ty Cổ phần HBI về việc làm rõ chi tiết vách ngăn tại vị trí cửa ngăn cháy hành lang trong dự án “Phần thân Tòa nhà U39.1 lô đất F4-CH04” thuộc dự án “Các công trình cao tầng tại lô đất F4-CH04 thuộc Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ”.

Tìm theo ngày :