Chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định quốc tế ISOCERT(30/07/2020)

Ngày 24/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 962/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định quốc tế ISOCERT có trụ sở tại Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD gồm:

Tìm theo ngày :