Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 (04/06/2020)

Ngày 04/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2676/BXD-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020.

Tìm theo ngày :