Áp dụng một số Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam trong quá trình triển khai các Dự án của Bộ Giao thông vận tải(12/04/2022)

Ngày 12/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1217/BXD-KHCN gửi Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn áp dụng một số tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam trong quá trình triển khai các Dự án của Bộ Giao thông vận tải.

Tìm theo ngày :