Giải thích việc xác định chỉ giới xây dựng công trình ngầm trong dự án theo quy định hiện hành(03/08/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3704/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark về việc xác định chỉ giới xây dựng công trình ngầm trong dự án theo quy định hiện hành.

Tìm theo ngày :