Hội nghị thẩm định Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông (huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum) đến năm 2030(26/10/2012)

Ngày 26/10/2012 tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội nghị thẩm định Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông (huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum) đến năm 2030 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh.

Tìm theo ngày :