Bắc Giang: Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế(10/11/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bố Hạ và vùng phụ cận, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).

Tìm theo ngày :