Bộ Xây dựng cho ý kiến góp ý đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế(12/06/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3485/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế góp ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Đồ án quy hoạch).

Tìm theo ngày :