Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân Hương - Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang(23/11/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân Hương - Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500.

Tìm theo ngày :