Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn đến năm 2040(27/09/2022)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Tìm theo ngày :