Thành phố Nam Định công bố quy hoạch phân khu trung tâm và phân khu phía Bắc trên địa bàn(29/09/2023)

Sáng 26/9/2023, UBND thành phố Nam Định tổ chức hội công bố công khai Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) và Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định. Dự hội nghị, đại biểu tỉnh có: đồng chí Bùi Công Mậu – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đại biểu thành phố có: đồng chí Trần Huy Thành – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; đồng chí Hoàng Quang Khoa - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; các đồng chí Chủ tịch UBND và đại diện nhân dân các phường trong vùng quy hoạch.

Tìm theo ngày :