Lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực đô thị hiện hữu(24/05/2022)

Ngày 24/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1767/BXD-QHKT về việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực đô thị hiện hữu.

Tìm theo ngày :