Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045.(17/06/2024)

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045.

<<1...3456...233>>
Tìm theo ngày :