Ðiều chỉnh quy hoạch phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn): Tăng gần 15 ha đất dịch vụ, công cộng(15/07/2024)

UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Bình và Nhơn Phú (TP Quy Nhơn).

Tìm theo ngày :