Dự án xây dựng Nhà Quốc hội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục(09/11/2011)

BQLDA Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)cho biết, trong tháng 10/2011 đã nỗ lực cùng phối hợp với các bên liênquan để đẩy nhanh tiến độ.

Tìm theo ngày :