Công nhận 07 cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 7)(22/09/2011)

Ngày 21/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 858/QĐ-BXD về việc công nhận 07 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

Tìm theo ngày :