Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng(02/03/2021)

Ngày 02/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 680/BXD-GĐ gửi Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt là IGPV) về việc hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :