Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện(13/11/2021)

Ngày 12/11/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra khảo sát thực trạng công tác cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng và đề xuất các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng”.

Tìm theo ngày :