Công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022(21/11/2022)

Ngày 21/11/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1076/QQĐ-BXD về việc công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022, gồm:

Tìm theo ngày :