Điều chỉnh phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 1kV đến 35 kV(13/10/2020)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1229/SCT-QLNL ngày 10/9/2020 của Sở Công Thương Hà Nam về việc đề nghị điều chỉnh phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 1kV đến 35 kV.

Tìm theo ngày :