Xác định cấp công trình xây dựng(27/05/2021)

Ngày 27/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1928/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH Thú y VAKSINDO Việt Nam về việc hướng dẫn xác định cấp công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :