Hướng dẫn xử lý vi phạm về nghiệm thu quyết toán vốn đầu tư công đối với dự án hoàn thành(09/05/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1099/SXD-TTS ngày 10/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm về nghiệm thu quyết toán vốn đầu tư công đối với dự án hoàn thành. Sau khi xem xét nội dung văn bản, căn cứ quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến về nguyên tắc đối với hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh như sau.

12345...18
Tìm theo ngày :