Hướng dẫn thủ tục đối với các dự án lĩnh vực cung cấp nước theo quy định Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu(06/05/2022)

Ngày 06/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1563/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội hướng dẫn thủ tục đối với các dự án lĩnh vực cung cấp nước theo quy định Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu.

12345...32
Tìm theo ngày :