Bộ Xây dựng góp ý cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn 2(01/10/2021)

Ngày 01/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4081/BXD-HTKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình – giai đoạn 2, tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là KCN giai đoạn 2).

12345...30
Tìm theo ngày :