Kết luận thanh tra số 282/Kl-TTr ngày 26/6/2017 đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban QLDA chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(16/10/2017)

Kết luậnthanh tra số 282/Kl-TTr ngày 26/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban QLDA chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

<<1...4567...20>>
Tìm theo ngày :