Kết luận thanh tra số 325/Kl-TTr ngày 19/7/2017 thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng đối với UBND huyện Hoài Đức về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng;…(03/11/2017)

Kết luận thanh tra số 325/Kl-TTr ngày 19/7/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng đối với UBND huyện Hoài Đức về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng;…  

<<1...3456...20>>
Tìm theo ngày :