Kết luận thanh tra số 417/KL-TTr ngày 18/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Y tế công cộng do Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest làm chủ đầu tư(05/12/2017)

Kết luận thanh tra số 417/KL-TTr ngày 18/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Y tế công cộng do Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest làm chủ đầu tư. 

Tìm theo ngày :