Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An trình tự, thủ tục xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm(21/02/2019)

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục xử lý cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Tìm theo ngày :