Điều kiện áp dụng Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BXD(16/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2754/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn chuyên môn về điều kiện áp dụng Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/8/2018 của Bộ Xây dựng.

12345...20
Tìm theo ngày :