Hướng dẫn điểm b, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ(28/04/2023)

Ngày 28/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1673/BXD-TTr gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn điểm b, khoản 5 Điều 35 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2023 của Chính phủ.

12345...21
Tìm theo ngày :