Tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cát trắng cho Nhà máy kính nổi Chu Lai(17/01/2012)

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cát trắng cho nhà máy kính nổi Chu Lai.

Tìm theo ngày :