Nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện(25/06/2021)

Ngày 24/6/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu các Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm soát xét TCVN 7624:2007 “Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật”; TCVN 7625:2007 “Kính gương - Phương pháp thử”; TCVN 4315:2007 “Xỉ lò cao dùng để sản xuất xi măng”; TCVN 4316:2007 “Xi măng portland xỉ lò cao”. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

<<1...5678...74>>
Tìm theo ngày :