Cấp phép thăm dò đá vôi phục vụ nguyên liệu cho nhà máy Sô đa Chu Lai, tỉnh Quảng Nam(21/09/2012)

Ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1606/BXD-VLXD gửi Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép thăm dò đá vôi phục vụ nguyên liệu cho nhà máy Sô đa Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Tìm theo ngày :