Bộ Xây dựng họp với các Hội, Hiệp hội và các Tổng Công ty về tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tài chính của các doanh nghiệp ngành Xây dựng(08/05/2012)

Sáng ngày 8/5/2012, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các Hội, Hiệp hội và một số Tổng Công ty để tìm hiểu hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng như tình hình tài chính của các doanh nghiệp bất động sản, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :