TP Hồ Chí Minh: Tăng cường giám sát thị trường bất động sản trong nước(24/03/2020)

Trước làn sóng bất động sản doanh nghiệp ngoại đổ xô vào Việt Nam, UBND TP đã giao Sở Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản TP trong thời gian qua; làm rõ các xu hướng đầu tư, các bất cập trong quản lý để tham mưu biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

 

Tìm theo ngày :